Ternevej 4

Her bor 6 yngre mennesker. De 3 har særlige behov (”Enkeltmandsprojekter”), hvor dagligdagen tilrettelægges individuelt og i størst muligt omfang med et indhold, borgeren udtrykker glæde omkring. Struktur og systematik er af afgørende vigtighed for beboergruppen. Der lægges stor vægt på det ”positive samvær” i såvel krav- som adspredelsessituationer. Den faglige metode tager primært udgangspunkt i relationsorienteret pædagogik, hvor samværet og anerkendelse er det centrale element.

3 borgere er svært udviklingshæmmede, hvor den pædagogiske indsats tager udgangspunkt i et helhedssyn, og hvor udgangspunktet er at tilgodese den enkeltes udvikling samt vedligeholde funktioner og kompetencer. Der er til stadighed fokus på, at borgeren oplever indhold og livskvalitet i tilværelsen, uanset graden af fysisk/psykisk udviklingshæmning.

Uddannelsesprofil:

Ternevej 4 er delt op i to teams. Et team med 3 borgere med problemskabende adfærd samt et team med 3 multihandicappede borgere. Fælles for alle er, at de er unge og indflyttet på Ternevej 4 i september 2013. Medarbejdergruppen er sammensat af erfarne medarbejdere fra andre afdelinger på Center Bakkehuset, samt nyansatte.

Medarbejdere, der arbejder med problemskabende adfærd, indgår i et systematisk uddannelsesprogram, hvor de løbende undervises og modtager faglig supervision i ”Applied Behavior Analysis” (Anvendt Adfærdsanalyse), som er en internationalt anerkendt og videnskabeligt velfunderet psykologisk teori, der lægger op til, ved positive anerkendende omgangsformer, at ændre problemskabende adfærd til mere hensigtsmæssig adfærd. Der indgår derudover Neuropædagogik samt Sanseintegration i uddannelsesprogrammet. Medarbejderne, der arbejder med problemskabende adfærd bliver fortløbende uddannet til opgaven. Der afvikles to gange årligt kursus/faglig supervision med eksterne supervisorer. Kurset gennemføres med en teoridel samt en praksisdel, hvor der sættes fokus på konkrete faglige situationer via video.

Medarbejdere, der arbejder med multihandicappede beboere, hvor der bl.a. er svære medfødte hjerneskader, deltager hvert andet år i kurset Neuropædagogik. Kurserne har fokus på blandt andet hjernes udvikling og kortlægningen af udviklingsniveau- og beskrivelser. Derudover gives der grundlæggende viden om, hvordan personer reagerer, når afgrænsede områder af hjernen er skadet, hvordan omverden opleves og hvilke grundprincipper, der kan arbejdes efter.

Alle medarbejdere skal generelt have kendskab til: Epilepsi, autisme samt Downs syndrom. Ligesom oplæring i at måle blodsukker, give c-pap maske samt kunne foretage sug. Det indgår i oplæringen.