Beslutningsgrundlaget

Beslutninger træffes, dels i henhold til institutionens værdi- eller ledelsesgrundlag, dels på "egne vegne". Kun et fåtal af beslutninger er nødvendige at udskyde til bredere drøftelse.

Beslutningsgrundlag medfører, at institutionens mødestruktur ikke er baseret på at afgøre mange mindre spørgsmål, men i overvejende grad er koncentreret om et fagligt indhold.