Center Bakkehusets historie

Med gennemførelsen af Bistandsloven blev ansvaret for særforsorgens forskellige områder i 1980 udlagt til amter og kommuner. Med nedlæggelse af statens åndssvage forsorg skulle hele dette område organiseres og omstruktureres under amternes ansvar.

Ringkøbing Amt havde på dette tidspunkt intet egnet tilbud til borgere med betydelig og varig fysisk og psykisk handicap. På daværende tidspunkt bestod amtets tilbud til voksne handicappede af kollegier og pensionater. Den 1. september 1984 blev Center Bakkehuset taget i brug under navnet Specialhjemmet Bakkehuset, som var bygget til at modtage borgere med forskellige handicaps, som den eksisterende boligform ikke kunne rumme. Borgerne, der flyttede ind, havde tidligere boet på de store centralinstitutioner, hovedsagelig Brejning og Ribelund, medens andre kom fra børneinstitutionerne. Enkelte havde boet hjemme hos forældrene, til de flyttede ind på Center Bakkehuset.

Center Bakkehuset blev bygget i udkanten af Videbæk by op til de fredede områder i Herborg Bakker. Videbæk by er på nuværende tidspunkt vokset, så Center Bakkehuset i dag ligger i et boligområde.

Den 1. august 1994 blev Ternevej 4, under navnet Lyngtoften, indviet som en satelitinstitution til Center Bakkehuset. Lyngtoften blev oprettet som et decentralt tilbud til døvblindfødte voksne. Lyngtoften og Center Bakkehuset har igennem fælles ledelse haft et tæt samarbejde. I perioden 2006-2008 gennemgik Center Bakkehuset en markant renovering og tilbygning. Boligformen blev ændret fra værelser til lejligheder. I samme forbindelse flyttede Lyngtoften i nyindrettede lokaler på Center Bakkehuset og ændrede navn til Unika.

Ternevej 4 blev i en periode frem til begyndelsen af 2013 benyttet af et andet center til midlertidigt botilbud. I september 2013 blev huset igen en del af Center Bakkehuset. Nu som bolig for 6 unge mennesker med meget forskellige behov. Pårørende og medarbejdere foretog i forening en tiltrængt renovering af huset samt de store udenomsarealer.