Ledelsesværdier

Social kompetence fylder stadig mere i god ledelse. Ledelsesgrundlaget er - som udgangspunkt - at skabe rammer for et engagerende og inspirerende arbejdsmiljø. Samt skabe dynamik og omstillingsevne med henblik på at møde fremtidens mangeartede krav og udfordringer. Dette indebærer at;

 • Organisationen / området skal ledes ud fra et forandringsperspektiv
 • Korte kommunikationsveje og beslutningsstrukturer

Lederrollen forandrer sig “Fra kontrollant til vejleder og inspirator”. Konsekvens heraf er, at lederen i højere grad skal kunne:

 • Læse samfundsudviklingen og generere handling i forhold hertil
 • Opdatere sig på organisationens udviklingsbehov
 • Understøtte udviklingen af forandringsevnen
 • Agere med kort reaktionstid
 • Engagere og motivere (skabe stolthed, ejerskab og arbejdsglæde)
 • Sikre plads til frihed
 • Afklare vilkår, betingelser og sætte grænser
 • Håndtere tværfaglighed / flerfaglighed gennem samarbejde
 • Synliggøre og promovere området