Målsætning

Indsatsen tager grundlæggende udgangspunkt i at udvikle de ressourcer og forudsætninger, borgeren har. Målet er:

  • At give den enkelte mulighed for at leve så god en tilværelse som muligt
  • At tage udgangspunkt i den enkelte beboers forudsætninger
  • At fastholde, vedligeholde og udvikle færdigheder
  • At borgeren oplever helhed, sammenhæng og høj faglig kvalitet i de opgaver, som Center Bakkehuset i fællesskab løser
  • At botilbuddet og Samværs- og Aktivitetstilbuddet i videst mulig omfang tilpasses den enkelte beboers behov samt bringer den enkeltes ressourcer i anvendelse

Borgerne modtager pædagogisk bistand og vejledning omkring personlig hygiejne, samt almindelige daglige aktiviteter.

Vi prioriterer at skabe en god, indholdsrig og tryg hverdag med tid til omsorg og nærhed for den enkelte.

Personalet tilrettelægger sociale aktiviteter efter borgernes behov. Ligeledes skabes der aktiviteter gennem traditioner, kultur, samt oplevelser i nærmiljøet.

Kontaktpersoner og teams har ansvaret for udarbejdelse af ”Udføres Opfølgning” og pædagogiske strukturplaner. Handleplanerne bliver jævnligt justeret og tilpasset den enkelte beboers udvikling, så tilbuddet stemmer overens med den enkeltes behov og ressourcer. Handleplaner og dagsprogrammer revurderes løbende, hvor den enkelte beboers samlede situation tages op i samarbejde med personalet fra Daghjemmet, så krav og holdninger stemmer overens.

Vi anser "oplevelsen" som et vigtigt middel til øget livskvalitet og lægger stor vægt på, at alle er aktive deltagere i eget liv og ikke blot passive tilskuere.