Målsætning

Indsatsen tager grundlæggende udgangspunkt i at udvikle de ressourcer og forudsætninger, borgeren har. Målet er:

  • At give den enkelte mulighed for at leve så god en tilværelse som muligt
  • At tage udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger
  • At fastholde, vedligeholde og udvikle færdigheder
  • At borgeren oplever helhed, sammenhæng og høj faglig kvalitet i de opgaver, som Center Bakkehuset i fællesskab løser
  • At botilbuddet og Samværs- og Aktivitetstilbuddet i videst mulig omfang tilpasses den enkelte borgers behov samt bringer den enkeltes ressourcer i anvendelse

Borgerne modtager pædagogisk bistand og vejledning omkring personlig hygiejne, samt almindelige daglige aktiviteter.