Organisationsværdier

Grundlæggende tages udgangspunkt i en central forståelse af mennesket, som virksomt og aktivt i en social og faglig kontekst. Medarbejdernes engagement og motivation er væsentlige forudsætninger for organisationen. Kravene til medarbejderne ændrer sig fra:

  • Krav om stabilitet til krav om fleksibilitet
  • Ansat som arbejdskraft til ansat som videns ressource

På Center Bakkehuset sættes menneskelig værditilvækst i fokus. Dette gælder i lige høj grad medarbejderen, som beboergruppen. I relation hertil tilstræbes følgende organisationsværdier:

  • At sikre en kreativ og innovativ kultur
  • At samle kræfterne om fælles mål
  • At støtte fælles udviklingsprojekter med henblik på viden-generering
  • At inspirere til viden-netværk
  • At sikre dialog og information
  • At se muligheder frem for begrænsninger.
  • At respekt for forskellighed er en vigtigt forudsætning for udvikling
  • At skabe helhed og sammenhæng i borgernes liv