Værdiggrundlag

Vi er ordentlige

  • -og har tillid til, at alle gør deres bedste
  • Vi ser muligheder frem for begrænsninger
  • Vi respekterer hinandens forskelligheder som et vigtigt middel til udvikling

 

Vi er nysgerrige

  • -for at forstå det menneske, vi står overfor. Vi er samtidig opmærksomme på, at kommunikation har mange udtryksformer
  • Vi synliggør den enkeltes kompetencer, søger ny faglig viden og skaber udvikling
  • Vi læser samfundsudviklingen og agerer herefter

 

Vi handler

  • - professionelt, danner faglige netværk, samarbejder og danner viden med andre
  • Vi skaber sammenhænge, der sætter det enkelte menneske i centrum
  • Vi gør det vi siger, fordi vi ved, at kun handling skaber forvandling