Center Bakkehusets venner

Center Bakkehusets Venner er Center Bakkehusets Støtteforening

Foreningens formål er at medvirke til - med beboerne som vigtigste omdrejningspunkt - at styrke sammenhold og fællesskab mellem beboere, pårørende og nuværende og tidligere ansatte på Center Bakkehuset. 

Målet for foreningens virke er at skabe de nødvendige økonomiske rammer for gennemførelse af aktiviteter så som:

  • Huskoncerter, udflugter og andre arrangementer, der kan medvirke til at give afveksling og et spændende input til Center Bakkehusets beboere i hverdagen.
  • Foredrag for pårørende der kan fremme viden om og forståelse for beboernes udfordringer og handicap, og som kan styrke de pårørendes i deres rolle – til gavn for beboerne.

Yderligere et formål er at indsamle midler til en ”ønskebrønd”, hvorigennem personalet og ledelsen - på vegne af og ikke mindst til gavn og glæde for beboerne - kan ønske sig inventar og andet, der ikke umiddelbart lader sig gøre at finde indenfor Center Bakkehusets driftsbudget. Det være sig eksempelvis:

  • Indretning og forskønnelse af Center Bakkehusets arealer inde såvel som ude (sansehave, bålområde, legeredskaber, udendørs musikinstrumenter, beplantning, kunst osv.)
  • Indkøb af cykler, redskaber til Snoezel-rum, motionsredskaber osv.

Foreningens formål søges opfyldt gennem bl.a. støttemedlemsskaber, fundraising, ansøgning af offentlige puljer, samt afholdelse af indtægtsgivende, velgørende arrangementer. 

Enhver kan blive medlem af Center Bakkehusets Venner. Medlemsskab koster kr. 100,- år. og indmeldelse kan ske via dette link: https://goo.gl/forms/m12W9y3I11yAd6hL2

Samtidigt indbetales beløbet på foreningen konto reg. 7639 konto nr. 2016317

TAK FOR DIT BIDRAG!

Følg Center Bakkehusets Venner på Facebook, og del gerne siden med andre !

(Link: https://www.facebook.com/centerbakkehusetsvenner/ )