Pårørenderådet

Rådet repræsenterer alle pårørende til borgere, der er bosiddende på Center Bakkehuset. 

Det tilstræbes at Pårørenderådet er bredt sammensat med repræsentanter fra alle Center Bakkehusets afdelinger, dvs. Trioen, Paletten, Team 4 og Unika.
Centerlederen er repræsentant for Center Bakkehuset ved rådets møder.  

Repræsentanterne vælges ved pårørenderådets årsmøde, der afholdes i april. Rådet konstituerer sig efterfølgende med formand, næstformand og sekretær efter årsmødet, og vedtager sin egen forretningsorden. Der afholdes minimum fire møder i pårørenderådet årligt.  

Referatet fra møderne er efterfølgende tilgængelige via linket længere nede i teksten. 

Rådet orienteres, høres og ytrer sig om forskellige forhold af generel betydning for Center Bakkehuset. Vi drøfter ikke personsager. 

Rådet er arrangør af årsmødet og kan desuden tage initiativ til andre arrangementer af interesse for borgere og pårørende på Center Bakkehuset 

Pårørenderådet arbejder tæt sammen med Støtteforeningen Center Bakkehusets Venner, og kan medvirke  til at søge fonde og puljer på vegne af Center Bakkehuset – til gavn og glæde for borgere (og deres pårørende) i alle CB’s afdelinger. (Der henvises til vedtægterne for Center Bakkehusets Venner.) 

Har du idéer til emner som Pårørenderådet bør drøfte, forslag til arrangementer for borgere og/eller pårørende, eller du blot har brug for en snak ”pårørende til pårørende”, så ring eller skriv til en af os!  

Link til mappe med referater??